TEL:0318-8681198

关于2012年三八妇女节的通知
  

 

三八妇女节到来之际,公司决定三月份给每位女士放半天假,请各部门自行安排休息时间。

                      

     河北德信医药科技有限公司

                               20123月8