TEL:0318-8681198

关于德信医药总经理的任命决定

作者:user  来源:本站  发表时间:2012/12/18 10:14:46  点击:2182
 

关于河北德信医药科技有限公司

总经理的任命决定

 

经董事会研究决定,任命宋新建为河北德信医药科技有限公司总经理,负责河北德信医药科技有限公司的全面工作。

 

 

 

 

 

 

 

                             河北德信医药科技有限公司

                             二0一二年十二月十八日